Θέσεις Εργασίας

Στις Εκδόσεις Utopia πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Έχοντας ως στόχο την αριστεία, έχουμε δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ισχυρές εταιρικές αξίες και προσφέρει απλόχερα προκλήσεις για εκείνους που θέλουν να επιτύχουν. Αν σας διακρίνουν ο Σεβασμός, η Δημιουργικότητα, η Αλληλεγγύη, θέτετε υψηλά πρότυπα Αποδοτικότητας και έχετε τη θέληση να συμβάλλετε σε αυτό που είναι πρώτη προτεραιότητα της εταιρείας μας, δηλαδή η γνώση, τότε σίγουρα έχετε μία θέση ανάμεσά μας. Για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Προσωπικού.

 

Ζητούνται: [1] Υπάλληλος γραμματείας. Απαραίτητα προσόντα: [α] πτυχίο ΑΕΙ, [β] άριστη γνώστη της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο, [γ] άριστη γνώση εφαρμογών Microsoft Office, [δ] προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, [ε] γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Γαλλικής ή Γερμανικής, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. [2] Γραφίστες-σελιδοποιοί με άριστη γνώση Photoshop, Illustrator, InDesign, ως εξωτερικοί ή εσωτερικοί συνεργάτες. Η γνώση LaTeX θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Προϋπηρεσία στη σελιδοποίηση επί πενταετία απαραίτητη. [3] Επιμελητές κειμένων ως εξωτερικοί συνεργάτες. Η προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. [4] Μεταφραστές επιστημονικών κειμένων στα ακόλουθα πεδία: Βιολογικές Επιστήμες, Ιατρική, Ψυχολογία, Οικονομικές Επιστήμες και Επιστήμες Διοίκησης. Μεταφραστική εμπειρία απαραίτητη. [5] Συνεργάτης πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: [α] πτυχίο ΑΕΙ, [β] ευχάριστη προσωπικότητα, [γ] δυνατότητα ταξιδιών εκτός έδρας, [δ] δίπλωμα οδήγησης, [ε] προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.