Θέσεις Εργασίας

Στις Εκδόσεις Utopia πιστεύουμε ότι η επιτυχία μας οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Έχοντας ως στόχο την αριστεία, έχουμε δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ισχυρές εταιρικές αξίες και προσφέρει απλόχερα προκλήσεις για εκείνους που θέλουν να επιτύχουν. Αν σας διακρίνουν ο Σεβασμός, η Δημιουργικότητα, η Αλληλεγγύη, θέτετε υψηλά πρότυπα Αποδοτικότητας και έχετε τη θέληση να συμβάλλετε σε αυτό που είναι πρώτη προτεραιότητα της εταιρείας μας, δηλαδή η γνώση, τότε σίγουρα έχετε μία θέση ανάμεσά μας. Για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Προσωπικού.

 

Ζητούνται: [1] Φιλόλογοι με άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας, για εργασία επιμέλειας κειμένων. [2] Γραφίστες-σελιδοποιοί με άριστη γνώση Photoshop, Illustrator, InDesign, ως εξωτερικοί συνεργάτες. [3] Υπάλληλος γραμματείας. Απαιτούνται: άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχερής χειρισμός εφαρμογών Microsoft Office.