ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Κατευθυντήριες Οδηγίες Σύνταξης Εκδοτικής Πρότασης

Η προετοιμασία μίας πρότασης που θα αξιολογηθεί σοβαρά είναι το πρώτο βήμα ανάπτυξης του έργου σας. Για να εξασφαλίσετε ότι οι Εκδόσεις Utopia θα είναι σε θέση να μελετήσουν λεπτομερώς τα πλεονεκτήματα της πρότασής σας και να καταλήξουν σε μία προσεκτική εκδοτική απόφαση, σας προτείνουμε η πρότασή σας να περιλαμβάνει τα εξής βασικά στοιχεία:

1.       Η Αγορά

 • Ποια είναι η αγορά στην οποία απευθύνεται το έργο; Ποια μαθήματα θα ήταν οι πιο πιθανοί στόχοι και γιατί;
 • Ποιο είναι το επίπεδο σπουδών στο οποίο απευθύνεται το έργο (πρωτοετείς, δευτεροετείς, τριτοετείς, τελειόφοιτοι, μεταπτυχιακοί);

2.       Ο Ανταγωνισμός

 • Ποιοί είναι οι 3-4 πιο ανταγωνιστικοί τίτλοι;
 • Που σκοπεύετε να τοποθετήσετε το έργο σας σε σχέση με τον ανταγωνισμό;
 • Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του έργου σας σε σχέση με καθέναν από τους ανταγωνιστικούς τίτλους που αναφέρατε;

3.       Το Περιεχόμενο

 • Φανταστείτε ότι παρευρίσκεστε σε ενημερωτική συνάντηση με το προσωπικό πωλήσεων των Εκδόσεων Utopia για πρώτη φορά μετά την έκδοση του έργου σας. Ποιο είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλετε να μεταφέρουν στους διδάσκοντες αναφορικά με το έργο σας; Ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παρέχουν οφέλη στους διδάσκοντες που δεν μπορούν να λάβουν από τους ανταγωνιστικούς τίτλους;
 • Υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι διδασκόντων που θα βρουν το έργο σας πιο ελκυστικό; Αν ναι, εξηγείστε ποιοι τύποι και γιατί.

4.       Η Παιδαγωγική

 • Σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένη διδακτική στρατηγική ή παιδαγωγική προσέγγιση;
 • Πως θα υλοποιήσετε αυτή την προσέγγιση ή αυτά τα χαρακτηριστικά στο περιεχόμενο ή στη μορφή του έργου σας;
 • Τι καινοτομίες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προσφέρονται από τη συγκεκριμένη διδακτική σας στρατηγική ή παιδαγωγική προσέγγιση; Δώστε όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε εστιάζοντας σε εκείνα τα στοιχεία που είναι πραγματικά μοναδικά και υποστηρίζουν την ανταγωνιστική σας θέση.

5.       Το Υποστηρικτικό Υλικό

 • Τι βοηθητικό υλικό κρίνετε πως χρειάζονται οι διδάσκοντες των μαθημάτων στα οποία απευθύνετε το έργο σας;

6.       Το Χρονοδιάγραμμα

 • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας για την ολοκλήρωση του πρώτου δοκιμίου;
 • Πότε υπολογίζετε να παραδώσετε το πλήρες κείμενο του έργου σας;

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τα δείγματα του έργου σας είναι η καρδιά μίας ολοκληρωμένης πρότασης. Δώστε μία όσο το δυνατό σαφέστερη εικόνα του πως οραματίζεστε το έργο σας. Αυτό θα μας βοηθήσει στη διαδικασία που ακολουθούμε προκειμένουν να καταλήξουμε σε μία εκδοτική απόφαση.