ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Έχετε κάποια εκδοτική πρόταση ή ιδέα για εκπαιδευτικό υλικό; Για να αξιολογήσουμε προσεκτικά τα πλεονεκτήματα της πρότασής σας, θα χρειαστούμε ορισμένες βασικές πληροφορίες. Για διευκόλυνσή σας, πατήστε στο σύνδεσμο Κατευθυντήριες Οδηγίες.

Έχετε μία ολοκληρωμένη πρόταση προς υποβολή; Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε την πρότασή σας, πατήστε στο σύνδεσμο Φόρμα Πρότασης. Συμπληρώστε τα ζητούμενα πεδία και πατήστε "Υποβολή". Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.