ΦΥΣΙΚΗ
Έννοιες της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
ISBN-13: 978-618-5173-67-8
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
102075375
Michael E. Peskin
 
Έννοιες της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
 
Σκοπός του συγγράμματος ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ του Καθηγητή Michael E. Peskin είναι να εξηγήσει το Καθιερωμένο Πρότυπο της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων σε φοιτητές με προπτυχιακές γνώσεις στη Φυσική. Σήμερα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι διαθέτουμε μια θεμελιώδη εικόνα της ισχυρής και της ασθενούς υποπυρηνικής δύναμης. Μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ θεωρίας και πειράματος, έχουμε καταλήξει στις βασικές εξισώσεις μέσω των οποίων δρουν αυτές οι δυνάμεις και έχουμε ελέγξει αυτές τις εξισώσεις ως προς παρατηρήσεις επί πειραμάτων που διεξάγονται σε επιταχυντές σωματιδίων. Η ιστορία αυτή είναι πανέμορφη και γεμάτη εκπλήξεις. Χρησιμοποιώντας μια απλουστευμένη παρουσίαση που δεν προϋποθέτει πρότερη γνώση κβαντικής θεωρίας πεδίων, αυτό το βιβλίο ξεκινά από τις βασικές έννοιες της ειδικής σχετικότητας και της κβαντικής μηχανικής, περιγράφει τα βασικά πειράματα που αποσαφήνισαν τη δομή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ στοιχειωδών σωματιδίων, εισάγει τις κρίσιμε θεωρητικές έννοιες και φτάνει μέχρι την πλήρη περιγραφή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των στοιχειωδών σωματιδίων όπως τις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Ο MIchael E. Peskin είναι Καθηγητής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Αστροφυσικής στο Εθνικό Εργαστήριο Επιταχυντών SLAC του Πανεπιστημίου Stanford, στο Menlo Park της Καλιφόρνιας.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ