ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εκπαιδεύοντας παιδιά με ιδιαιτερότητες
ISBN-13: 978-618-5173-72-2
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
102074927
Kirk Samuel, Gallagher James, Coleman Mary Ruth
 
Εκπαιδεύοντας παιδιά με ιδιαιτερότητες
 
Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία σε σχέση με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα στον χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και φιλοδοξεί να βοηθήσει τόσο τους ερευνητές, τους επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στην ειδική αγωγή, όσο και τους γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ