ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Οικολογία
ISBN-13: 978-618-5173-07-4
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
50657759
Michael Begon, Robert W. Howarth, Colin R. Townsend
 
Οικολογία
Πληθυσμοί, Βιοκοινότητες και Εφαρμογές

 
Η Οικολογία είναι μια απαιτητική επιστήμη και το ίδιο απαιτητική είναι και η διδασκαλία της. Τα πράγματα βέβαια φαίνονται αρχικώς απλά για τον διδάσκοντα. Αναφέρεται σε φαινόμενα που είναι οικεία στον φοιτητή. Μπορεί να επικαλεστεί την κοινή εμπειρία από τη φύση για να περιγράψει τα φαινόμενα ενδιαφέροντος. Η κοινή εμπειρία είναι ίσως και το σημαντικότερο εμπόδιο στη διδασκαλία της Οικολογίας, αν και πολλοί θεωρούν ότι αυτή η κοινή εμπειρία σε συνδυασμό με κάποιου τύπου φυσιολατρική θεώρηση αρκούν για να γίνει κάποιος Οικολόγος.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ