ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Αρχές Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών
ISBN-13: 978-618-5173-42-5
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
77111055
George Acquaah
 
Αρχές Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών
 
Το βιβλίο Αρχές Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών αποτελεί μια εισαγωγή στα κλασικά και στα μοριακά εργαλεία της βελτίωσης των φυτών. Εξετάζονται θέματα όπως η εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση των φυτών, η πνευματική ιδιοκτησία, οι κίνδυνοι και αναδυόμενες νέες έννοιες του επιστημονικού πεδίου. Τα ένθετα πλαίσια με τίτλο "Κορυφαίες Στιγμές της Βιομηχανίας" που συνοδεύουν το κυρίως κείμενο συνδέουν τη βασική γνώση με την πραγματικότητα της βιομηχανίας. Οι Αρχές Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών είναι το πιο σύγχρονο, εκπαιδευτικά χρηστικό και διεθνώς καταξιωμένο σύγγραμμα Βελτίωσης Φυτών.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Βιομετρία
ISBN-13: 978-618-5173-31-9
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
68407133
Γεώργιος Ρήγας, Ιωάννης Βαγγέλας
 
Βιομετρία
Βασικές Αρχές

 
Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση των ευρέως χρησιμοποιούμενων αρχών και μεθόδων της Στατιστικής, συνοδευόμενων με πλήθος παραδειγμάτων και προσανατολισμένων στην εφαρμοσμένη και όχι τη θεωρητική επιστήμη. Τα παραδείγματα προέρχονται από τα πεδία των γεωτεχνικών, των γεωπονικών και των ευρύτερων βιολογικών επιστημών.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Βιολογία των Φυτών
ISBN-13: 978-618-80647-4-4
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
33074691
Raven Peter, Evert Ray, Eichhorn Susan
 
Βιολογία των Φυτών
 
Το βιβλίο αυτό αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικά επιτυχημένο διδακτικό σύγγραμμα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται όχι μόνο από τις 8 εκδόσεις του από το 1976, αλλά και από τις πολυάριθμες μεταφράσεις του σε άλλες γλώσσες (συνολικά επτά συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής).
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Θρέψη των Καλλιεργούμενων Φυτών
ISBN-13: 978-618-80647-3-7
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
33093616
Hawkesford Malcolm, Barraclough Peter
 
Θρέψη των Καλλιεργούμενων Φυτών
Η μοριακή και φυσιολογική βάση της αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων από τα καλλιεργούμενα φυτά

 
Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αυτού εκτίθενται η βάση της αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών και η σημασία της στην ανάπτυξη στρατηγικών βελτίωσης των καλλιεργούμενων φυτών, τα ριζικά συστήματά τους και η πρόσληψη θρεπτικών από τα εδάφη, ο ρόλος της ριζόσφαιρας στην αποδοτικότητα της χρήσης των θρεπτικών, η αριστοποίηση του φυλλώματος και τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του για καλύτερη αποδοτικότητα της χρήσης των θρεπτικών, η γήρανση και η επανακινητοποίηση των θρεπτικών για απόθεση στον σπόρο, καθώς και η σύσταση, οι ιδιότητες και τα θρεπτικά χαρακτηριστικά του σπόρου.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Φυτοπαθολογία
ISBN-13: 978-618-81298-8-7
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
50658372
George N. Agrios
 
Φυτοπαθολογία
 
Η Φυτοπαθολογία του Καθηγητή George Agrios αποτελεί ίσως το πιο επιτυχημένο εγχειρίδιο Φυτοπαθολογίας που έχει γραφτεί ποτέ. Έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία, χρησιμοποιούμενο ως κύριο διδακτικό σύγγραμμα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και έχει μεταφραστεί σε 12 γλώσσες. Κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Γεωργική Ακαρεολογία
ISBN-13: 978-618-5173-28-9
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
77121247

 
Γεωργική Ακαρεολογία
Εισαγωγή στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Ακάρεων

 
Γραμμένο από μια παγκοσμίως διακεκριμένη εντομολόγο, Η Γεωργική Ακαρεολογία: Εισαγωγή στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Ακάρεων παρέχει τα εργαλεία για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης ακάρεων για τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης φυτοφάγων ακάρεων, ακάρεων που επιτίθενται σε μέλισσες, ζώα και αποθηκευμένα προϊόντα. Δίνοντας έμφαση στη βιολογία, την οικολογία, τη συμπεριφορά και τις ποικίλες μεθόδους καταπολέμησης των ακάρεων, αυτό το βιβλίο παρέχει μια επισκόπηση της διαχείρισης των γεωργικά σημαντικών ακάρεων χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (ΟΔΠ), συμπεριλαμβανομένου του βιολογικού ελέγχου, των καλλιεργητικών πρακτικών, της αντοχής των φυτών-ξενιστών και των φυτοφαρμάκων.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία των Ζώων
ISBN-13: 978-618-80647-8-2
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
41954870
Reece William
 
Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία των Ζώων
 
H Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία των Ζώων παρέχει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στη δομή και τη λειτουργία των συστημάτων του σώματος των ζώων. Ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των βασικών αρχών της ανατομίας και της φυσιολογίας, το βιβλίο βοηθά τους αναγνώστες να συνδέσουν τη δομή με τη λειτουργία και να μεταβούν από τη βασική γνώση στην κλινική εφαρμογή.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ