ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ
Βιοχημεία
ISBN-13: 978-618-5173-40-1
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
77113116

 
Βιοχημεία
 

Αρχές Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών
ISBN-13: 978-618-5173-42-5
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
77111055

 
Αρχές Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών
 

Μοριακή Κυτταρική Βιολογία
ISBN-13: 978-618-5173-39-5
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
77113296

 
Μοριακή Κυτταρική Βιολογία