ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ Stephen T. Kilpatrick
Lewin's Genes XII
ISBN-13: 978-618-5173-57-9
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
94674819
Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
 
Lewin's Genes XII
 
Θεωρούμενο επί μακρόν το απόλυτο σύγγραμμα Μοριακής Βιολογίας, για δεκαετίες το Lewin's Genes παρείχε την πιο σύγχρονη παρουσίαση σε αυτή τη μετασχηματιζόμενη και δυναμική επιστήμη. Στην 12η έκδοσή του πλέον, αυτό το κλασικό σύγγραμμα συνεχίζει να πρωτοπορεί ενσωματώνοντας νέες πληροφορίες και εξελίξεις αιχμής, που καλύπτουν τη δομή, την αλληλούχηση, την οργάνωση και την έκφραση των γονιδίων. Κορυφαίοι επιστήμονες παρέχουν αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις στα αντίστοιχα πεδία μελέτης τους προσφέροντας τους αναγνώστες τα πορίσματα και τις κατευθύνσεις της τρέχουσας έρευνας και σχετικές πληροφορίες στα ταχέως μεταβαλλόμενα αντικείμενα ενδιαφέροντος της Μοριακής Βιολογίας. Κανένα άλλο σύγγραμμα δεν προσφέρει ευρύτερη κατανόηση αυτής της συναρπαστικής και ζωτικής σημασίας επιστήμης ή δεν το κάνει με υψηλότερης ποιότητας και σαφήνειας εικόνες. Το σύγγραμμα Lewin's Genes XII συνεχίζει να είναι η σαφής επιλογή για τη διδασκαλία της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ