ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ Jonathan Clayden
Οργανική Χημεία Clayden-Greeves-Warren Τόμος ΙI
ISBN-13: 978-618-5173-21-0
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
59384178
Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren
 
Οργανική Χημεία Clayden-Greeves-Warren Τόμος ΙI
 
Η Οργανική Χημεία των Clayden, Greeves και Warren αποτελεί το πλέον κλασικό και αντιπροσωπευτικό σύγγραμμα Οργανικής Χημείας της βρετανικής σχολής. Το περιεχόμενο οργανώνεται και η γνώση δομείται κατά ομόλογες σειρές οργανικών ενώσεων.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Οργανική Χημεία Clayden-Greeves-Warren Τόμος Ι
ISBN-13: 978-618-5173-20-3
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
59380842
Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren
 
Οργανική Χημεία Clayden-Greeves-Warren Τόμος Ι
 
Η Οργανική Χημεία των Clayden, Greeves και Warren αποτελεί το πλέον κλασικό και αντιπροσωπευτικό σύγγραμμα Οργανικής Χημείας της βρετανικής σχολής. Το περιεχόμενο οργανώνεται και η γνώση δομείται κατά ομόλογες σειρές οργανικών ενώσεων.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ