Thompson Arthur, Peteraf Margaret, Gamble John, Strickland III A. J.
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων-2η ελληνική έκδοση (ΝΕΑ)
Η αναζήτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων
 
Επιμέλεια:
Γιάννης Α. Πολλάλης


Είδος Βιβλίου:
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ISBN-13:
978-618-81298-0-1


Κωδικός στον Εύδοξο:
59396604
Χαρακτηριστικά:
21 x 29 εκ., 736 σελ., χαρτόδετο, έγχρωμο


Έτος έκδοσης: 2017

Τρέχουσα έκδοση: 2017

Τίτλος πρωτοτύπου:
Crafting and Executing Strategy, The Quest for Competitive Advantage, Concepts and Cases, 20th ed.
 
Λιανική τιμή: €120,00

Έκπτωση: 10%

Τιμή αγοράς: €108,00
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα 2η Ελληνική (20η Αμερικάνικη) έκδοση του βιβλίου «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων: Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος, Θεωρία και Μελέτες Περιπτώσεων» ακολουθεί τα ίδια πρότυπα ποιότητας που έχουν καθιερώσει το βιβλίο αυτό σαν πρώτη επιλογή παγκοσμίως εδώ και 30 χρόνια, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις πιο σύγχρονες μελέτες περιπτώσεων (case studies) που παρουσιάζουν τις νέες προκλήσεις στην υλοποίηση της στρατηγικής για τα στελέχη των επιχειρήσεων.

Το συγκεκριμένο σύγγραμμα είναι ξεχωριστό διότι αναλύονται επιστημονικά οι βασικές έννοιες στρατηγικής, τα σύγχρονα εργαλεία της στρατηγικής ανάλυσης, σε γλώσσα κατανοητή, χωρίς πλεονασμούς, αλλά με τη χρήση παραδειγμάτων και πρόσφατων μελετών περιπτώσεων (case studies) από τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων, όπου μέσα από εκεί αναδύονται σύγχρονες λύσεις. Ένα επιπλέον προσόν του βιβλίου που το διαφοροποιεί σε σχέση με τα κυκλοφορούντα βιβλία, αφορά το γεγονός ότι είναι επικαιροποιημένο, εμπεριέχοντας όλες τις αλλαγές που συντελούνται ή κυοφορούνται στις ανταγωνιστικές αγορές και στις επιχειρησιακές στρατηγικές, εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογίας του Διαδικτύου.

Όλα τα παραπάνω, συντελούν στο ότι η δομή αυτού του συγγράμματος, καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες για μία σειρά μαθημάτων στρατηγικής σε προχωρημένο προπτυχιακό επίπεδο καθώς και σε μεταπτυχιακό επίπεδο MBA. Παράλληλα, παρουσιάζει πρωτοτυπία ο τρόπος παράθεσης των αρχών του στρατηγικού μάνατζμεντ σε συνδυασμό με τη θεωρία και τις βέλτιστες πρακτικές. Επιπλέον, αναφέρονται με ξεχωριστό τρόπο, η σημασία των συμμαχιών σύμπραξης, τα κλειδιά για επιτυχή διαφοροποίηση, η θεωρία ανάλυσης μιας εταιρείας βασισμένη στους πόρους, η έννοια και η σημασία της επιχειρηματικής ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης στη λήψη αποφάσεων, ο ρόλος των αξιών και της ηθικής στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής των επιχειρήσεων και πολλές ακόμη βασικές αρχές και θεμελιώδεις έννοιες της στρατηγικής.

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν επιχειρησιακή στρατηγική στο πρόγραμμά τους, σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας και σε συμβούλους διοίκησης.

ΣΥΝΤEΛΕΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Για μία περιήγηση στα περιεχόμενα του βιβλίου, πατήστε εδώ.

ΜΕΡΟΣ 1

Έννοιες και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικής

Κεφάλαιο 1 Τι είναι η στρατηγική και γιατί είναι σημαντική;

Κεφάλαιο 2 Χάραξη της κατεύθυνσης μίας εταιρείας. Το όραμά της, η αποστολή της, οι στόχοι της και η στρατηγική της

Κεφάλαιο 3 Αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας εταιρείας

Κεφάλαιο 4 Αξιολόγηση των πόρων, των ικανοτήτων και της ανταγωνιστικής θέσης μίας εταιρείας

Κεφάλαιο 5 Οι πέντε γενικές στρατηγικές ανταγωνισμού

Κεφάλαιο 6 Ενίσχυση της στρατηγικής θέσης της εταιρείας. Στρατηγικές κινήσεις, επιλογή του χρόνου και φάσμα λειτουργιών

Κεφάλαιο 7 Στρατηγικές ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές

Κεφάλαιο 8 Εταιρική στρατηγική. Διαφοροποίηση και η πολυεπιχείρηση

Κεφάλαιο 9 Ηθική, εταιρική κοινωνική ευθύνη, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στρατηγική

Κεφάλαιο 10 Οικοδόμηση ενός οργανισμού ικανού να υλοποιήσει καλά τη στρατηγική. Άνθρωποι, δυνατότητες και δομή

Κεφάλαιο 11 Διοίκηση εσωτερικών λειτουργιών. Δράσεις που προάγουν τη σωστή υλοποίηση της στρατηγικής

Κεφάλαιο 12 Εταιρική κουλτούρα και ηγεαία. Κλειδιά για τη σωστή υλοποίηση της στρατηγικής

ΜΕΡΟΣ 2             

Μελέτες περιπτώσεων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικής των επιχειρήσεων

Ενότητα A: Χάραξη στρατηγικής σε εταιρείες με μία επιχειρηματική δραστηριότητα

1.    Η Costco Wholesale το 2012: Αποστολή, επιχειρηματικό μοντέλο και στρατηγική 

Arthur A. Thompson, The University of Alabama

2. Το γαλάζιο κουτάκι της Tiffany: έχει όντως στρατηγική βαρύτητα;

A. J. Strickland, The University of Alabama

Solomon Morgan, The University of Alabama, 2012 MBA Student

3.    Η στρατηγική της Google το 2012

John E. Gamble, University of South Alabama

4.      Η Apple Inc. το 2012: Μπορεί να διατηρήσει την ανάπτυξή της σταθερή και να αμυνθεί ενάντια στις απειλές του ανταγωνισμού 

John E. Gamble, University of South Alabama

Lou Marino, The University of Alabama

5.      Sony Music Entertainment και η εξέλιξη της μουσικής βιομηχανίας

A. J. Strickland, University of Alabama

Andrew Pharaoh, 2015 Undergraduate, University of Alabama

Seth Kennedy, 2014 Undergraduate, University of Alabama

6.      Η εταιρεία Deere & Company το 2014: Η διεθνής στρατηγική της στον κλάδο του γεωργικού, κατασκευαστικού και δασοκομικού εξοπλισμού

Alen Badal, Author and Researcher

John E. Gamble, Texas A&M University–Corpus Christi 

Ενότητα B: Χάραξη στρατηγικής σε διαφοροποιημένες εταιρείες

7.      Η στρατηγική διαφοροποίησης της PepsiCo το 2014

John E. Gamble, Texas A&M University–Corpus Christi

8.      The Walt Disney Company: Η στρατηγική διαφοροποίησής της το 2014

John E. Gamble, Texas A&M University–Corpus Christi

David L. Turnipseed, University of South Alabama

9.    Kraft Foods Inc.: Θα οδηγήσει η δημιουργία μίας επιχείρησης τεχνοβλαστού (spin-off) σουπερμάρκετ στη Βόρεια Αμερική σε αύξηση του κέρδους των μετόχων;

John E. Gamble, University of South Alabama

Ενότητα Γ: Εφαρμογή και υλοποίηση της στρατηγικής

10.  H Starbucks το 2012: Η εξέλιξή της σε έναν δυναμικό παγκόσμιο οργανισμό

Arthur A. Thompson, The University of Alabama

11.  Henkel: Δημιουργώντας τη νοοτροπία του νικητή

Robert Simons, Harvard Business School

Natalie Kindred, Harvard Business School

12.  Εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού στη Ritz-Carlton: Προωθώντας την πολιτική εξυπηρέτησης πελατών ανώτατης ποιότητας

Debapratim Purkayastha, IBS Hyderabad

13.  Η στρατηγική μεγάλων δεδομένων της Amazon 

Adapa Srinivasa Rao, IBS Hyderabad

Debapratim Purkayastha, IBS Hyderabad

Ενότητα Δ: Στρατηγική, Ηθική, και Κοινωνική Ευθύνη

14.  Toms Shoes: Με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη

Margaret A. Peteraf, Tuck School of Business, Dartmouth College

Meghan L. Cooney, Dartmouth College, Research Assistant

Sean Zhang, Dartmouth College, Research Assistant

15.  Περιβαλλοντική ευθύνη από τη Samsung: Απαραίτητη προϋπόθεση για την εταιρική επιβίωση

Ms. Sushree Das, Amity Research Centers

Οδηγός ανάλυσης περιπτώσεων 

 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ   

Άρθρα ενδιαφέροντος στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής των επιχειρήσεων

1.      Οι κίνδυνοι της κακής στρατηγικής

Richard Rumelt, University of California, Los Angeles

2.    Πώς να αναγνωρίζουμε τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Joseph V. Sinfield, Purdue University and Innosight

Edward Calder, Innosight

Bernard Mcconnell, Kennametal

Steve Colson, Open Water Development

3.    Ποια στρατηγική να επιλέξουμε και πότε;

Christopher B. Brigham, University of North California

Kathleen M. Eisenhardt, Stanford University

Nathan R. Furr, Brigham Young University

4.    Προσαρμοστικότητα: Το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Martin Reeves, Mike Deimler, Boston Consulting Group

5.  Δυναμικές ικανότητες: Οδηγός για διευθυντικά στελέχη

David J. Teece, University of California, Berkeley

6.    Αποκόμιση κέρδους όταν οι πελάτες επιλέγουν αξία έναντι τιμής

Andreas Hinterhuber, Bocconi University

Marco Bertini, London Business School

7.    Ο νέος «οδηγός» εξαγορών και συγχωνεύσεων

Clayton M. Christensen, Harvard Business School

Richard Alton, Curtis Rising, Harvard Square Partners

Andrew Waldeck, Innosight

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
test
 
test