L.D. Field, S. Sternhell, J. R. Kalman, H.L. Li, A.M. Magill
Προσδιορισμός της Δομής Οργανικών Ενώσεων με Φασματοσκοπικές Μεθόδους
 
Επιμέλεια:
Γεώργιος Κόκοτος


Είδος Βιβλίου:
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ISBN-13:
978-618-5173-19-7


Κωδικός στον Εύδοξο:
59394974
Χαρακτηριστικά:
21 x 29 εκ., 732 σελ., χαρτόδετο, b/w


Έτος έκδοσης: 2017

Τρέχουσα έκδοση: 2017

Τίτλος πρωτοτύπου:
Organic Structures form Spectra, 5e, and Organic Structures from 2D NMR Spectra
 
Λιανική τιμή: €90,00

Έκπτωση: 20%

Τιμή αγοράς: €72,00
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σύγγραμμα «Organic Structures from Spectra» αποτελεί ένα εξαιρετικά επιτυχημένο διδακτικό βιβλίο, βασικός σκοπός του οποίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών στην ταυτοποίηση της δομής οργανικών ενώσεων εφαρμόζοντας τις γνώσεις της φασματοσκοπίας. Επιπλέον, το πολύ πρόσφατο σύγγραμμα «Organic Structures from 2D NMR Spectra» εστιάζει στη φασματοσκοπία NMR δύο διαστάσεων και στις πλέον σύγχρονες εφαρμογές της. Το παρόν σύγγραμμα «Προσδιορισμός της Δομής Οργανικών Ενώσεων με τη Χρήση Φασματοσκοπικών Μεθόδων» αποτελεί μία προσαρμοσμένη έκδοση, η οποία συνδυάζει τη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των δύο συγγραμμάτων που προαναφέρονται.

Το σύγγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και περιλαμβάνει:

• Τις βασικές γνώσεις των κύριων φασματοσκοπικών μεθόδων: της φασματοσκοπίας υπεριώδους (UV), της φασματοσκοπίας υπερύθρου (IR), της φασματομετρίας μάζας (MS), της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) 1Η, 13C, 19F, 31P, 15N.

• Mια μεγάλη ποικιλία συνδυαστικών προβλημάτων (περισσότερα από 300), όπου οι φοιτητές καλούνται να ερμηνεύσουν τη δομή χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τις κύριες φασματοσκοπικές μεθόδους (IR, MS, UV, 1H NMR, 13C NMR).

• Mια μεγάλη συλλογή προβλημάτων (περισσότερα από 60), όπου έχουν χρησιμοποιηθεί οι πλέον σύγχρονες τεχνικές NMR δύο διαστάσεων.

• Δύο κεφάλαια στα οποία παρέχονται οδηγίες για τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων και αναπτύσσονται υποδειγματικά λυμένα προβλήματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσει κάποιος ευχέρεια στον προσδιορισμό της δομής των οργανικών ενώσεων με τη χρήση φασματοσκοπικών μεθόδων είναι η ΕΞΑΣΚΗΣΗ.

Γεώργιος Κόκοτος

ΣΥΝΤEΛΕΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
test