Πολλάλης Ιωάννης, Βοζίκης Αθανάσιος
Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων: Στρατηγικές και Εφαρμογές
 
Επιμέλεια:


Είδος Βιβλίου:
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ISBN-13:
978-960-98123-3-7


Κωδικός στον Εύδοξο:
2219
Χαρακτηριστικά:
17x24 εκ., 472 σελ., μαλακό εξώφυλλο, δίχρωμο


Έτος έκδοσης: 2012

Τρέχουσα έκδοση: 2015

Τίτλος πρωτοτύπου:
 
Λιανική τιμή: €56,00

Έκπτωση: 10%

Τιμή αγοράς: €56,00
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο νέο αυτό σύγγραμμα αποτολμάται η διεύρυνση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου, γενικεύοντας ταυτόχρονα την χρήση εφαρμογών του επιχειρηματικού μοντέλου ERP σε καθαρά πρακτικό επίπεδο και αξιοποιώντας τις κλασικές προσεγγίσεις επιχειρηματικότητας με τις πλέον έγκριτες αναφορές από τη διεθνή βιβλιογραφία.

Οι νέοι τρόποι ολοκληρωμένης διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων εξετάζονται τόσο από τη σκοπιά της στρατηγικής των επιχειρήσεων, όσο και από τη σκοπιά της υλοποίησής τους.

Στο πρώτο μέρος (Κεφάλαια 1-8) μελετώνται τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και οι στρατηγικές των επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) ώστε να δημιουργείται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στο δεύτερο μέρος (Κεφάλαια 9-14), επιχειρείται, μέσα από την παρουσίαση και υλοποίηση σεναρίων, που προσομοιώνουν την πραγματική λειτουργία των επιχειρήσεων, η εξοικείωση των χρηστών, αλλά και των σπουδαστών, με το γενικό περιβάλλον, τη δομή, τη φιλοσοφία της λειτουργίας και τις βασικές εργασίες των ERP συστημάτων.

Οι συγγραφείς ως ακαδημαϊκοί δάσκαλοι στο χώρο των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, και επαγγελματίες στο χώρο της πληροφορικής, έχουν αναλώσει αρκετό χρόνο για την εύρεση και χρήση των κατάλληλων εργαλείων στη διδασκαλία μαθημάτων στα πληροφοριακά συστήματα, αλλά και στην πρακτική εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού μοντέλου, με απώτερο στόχο την κατανόησή του τόσο από έμπειρους, όσο και από μη έμπειρους χρήστες.

ΣΥΝΤEΛΕΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 1 Πληροφοριακά Συστήματα

Κεφάλαιο 2 Πληροφοριακά Συστήματα και Σύγχρονη Επιχείρηση

Κεφάλαιο 3 Η Στρατηγική των Επιχειρήσεων και ο Ρόλος των Πληροφοριακών Συστημάτων

Κεφάλαιο 4 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα

Κεφάλαιο 5 Τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Κεφάλαιο 6 Επιλογή και Υλοποίηση ενός ERP Συστήματος 

Κεφάλαιο 7 Αξιολόγηση Συστημάτων ERP

Κεφάλαιο 8 ERP Συστήματα και Ελληνική Πραγματικότητα

Β ΜΕΡΟΣ

Κεφάλαιο 9 Παρουσίαση του Entersoft Business Suite

Κεφάλαιο 10 Σενάριο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Κεφάλαιο 11 Βασικές Οντότητες του Συστήματος

Κεφάλαιο 12 Απογραφή Έναρξης-Καταχώρηση Γεγονότων

Κεφάλαιο 13 Οικονομικές και Άλλες Συναλλαγές κατά τη Διάρκεια της Διαχειριστικής Χρήσης - Καταχώρηση των Γεγονότων

Κεφάλαιο 14 Σύστημα Ελέγχου και Πληροφόρησης (υποδείγματα)