Γεώργιος Ρήγας, Ιωάννης Βαγγέλας
Βιομετρία
Βασικές Αρχές
 
Επιμέλεια:


Είδος Βιβλίου:
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ


ISBN-13:
978-618-5173-31-9


Κωδικός στον Εύδοξο:
68407133
Χαρακτηριστικά:
21 x 29 εκ., 184 σελ., χαρτόδετο, b/w


Έτος έκδοσης: 2018

Τρέχουσα έκδοση: 2018

Τίτλος πρωτοτύπου:
 
Λιανική τιμή: €25,00

Έκπτωση: 20%

Τιμή αγοράς: €20,00
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση των ευρέως χρησιμοποιούμενων αρχών και μεθόδων της Στατιστικής, συνοδευόμενων με πλήθος παραδειγμάτων και προσανατολισμένων στην εφαρμοσμένη και όχι τη θεωρητική επιστήμη. Τα παραδείγματα προέρχονται από τα πεδία των γεωτεχνικών, των γεωπονικών και των ευρύτερων βιολογικών επιστημών.

Το βιβλίο έχει γραφτεί κατά τρόπο ώστε να προάγεται η κατανόηση των στατιστικών εννοιών και η ορθή εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων και η συναγωγή συμπερασμάτων, χωρίς το φόβο των πολλών μαθηματικών!

Απευθύνεται σε φοιτητές των Τμημάτων των Γεωπονικών Επιστημών, των Τμημάτων Τεχνολόγων Γεωπόνων, των Τμημάτων Δασολογίας και Δασοπονίας, των Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων και Επιστήμης Διαιτολογίας, των Τμημάτων Βιολογικών Επιστημών και σε πτυχιούχους και επαγγελματίες των σχετικών πεδίων που ενδιαφέρονται να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους.

ΣΥΝΤEΛΕΣΤΕΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές Έννοιες της Στατιστικής - Βιομετρίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παρουσίαση των Στατιστικών Στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Στατιστικά Μέτρα των Στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Τυχαίες Μεταβλητές - Κατανομές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Θεωρητικές Κατανομές - Κατανομές Δειγματοληψίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Έλεγχος Υποθέσεων - Σύγκριση Δύο Δειγμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ανάλυση Διακύμανσης - Σύγκριση Περισσότερων των Δύο Δειγμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Γεωργικός Πειραματισμός