Φιλοσοφία και επιστήμες
ISBN-13: 978-618-5173-78-4
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
Ευθύμιος Μπόκαρης
 
Φιλοσοφία και επιστήμες
Από τον Πλάτωνα μέχρι τον Καντ

 
Εάν η φιλοσοφία ενδιαφέρεται για το ‘πώς’ και το ‘τι’ γνωρίζουμε και οι επιστήμες ενδιαφέρονται για ‘τη γνώση’ ενός τομέα της πραγματικότητας, τότε η σχέση φιλοσοφίας και επιστήμης είναι αναπόφευκτη, μια σχέση που ενώ τις συνδέει ταυτόχρονα τις διαχωρίζει λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου τους. 2η Έκδοση
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Αρχές Φυσιολογίας των Ζώων
ISBN-13: 978-618-5173-59-3
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
94689239
Christopher D. Moyes, Patricia M. Schulte
 
Αρχές Φυσιολογίας των Ζώων
 
Οι Αρχές της Φυσιολογίας των Ζώων, των Chris Moyes και Trish Schulte, έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στους φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα Φυσιολογίας Ζώων μια προσέγγιση που εξισορροπεί την παρουσίαση της Συγκριτικής Φυσιολογίας με μηχανιστικά θέματα. Ενώ η φυσιολογία των θηλαστικών αντιμετωπίζεται με συνέπεια και εξετάζεται σε βάθος, δίνεται επίσης έμφαση και στις άλλες ομάδες των ζωικών οργανισμών. Παρουσιάζονται όλοι οι κλάδοι της σύγχρονης φυσιολογίας των ζώων με ιδιαίτερη έμφαση στην ενοποίηση της φυσιολογίας με την οικολογία και την εξελικτική βιολογία. Το βιβλίο παρέχει τις βασικές αρχές της φυσιολογίας των ζώων, προσφέροντας παράλληλα μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία, αντλώντας ιδέες από τη Χημεία, τη Φυσική, τα Μαθηματικά, τη Μοριακή Βιολογία και την Κυτταρική Βιολογία για τα εννοιολογικά της θεμέλια. Οι σύνθετες αρχές αναπτύσσονται με σαφήνεια χρησιμοποιώντας μια παιδαγωγική προσέγγιση δοκιμασμένη στην τάξη, με προσεκτικά σχεδιασμένες, έγχρωμες εννοιολογικές απεικονίσεις. Τα παιδαγωγικά βοηθήματα περιλαμβάνουν ενσωματωμένες περιλήψεις σε όλα τα κεφάλαια, ερωτήσεις μελέτης, εκτεταμένο γλωσσάριο και παραρτήματα.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική
ISBN-13: 978-618-5173-61-6
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
94702956
Arthur M. Lesk
 
Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική
 
Το σύγγραμμα αυτό προσφέρεται για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο με στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια σύντομη αλλά περιεκτική και επικαιροποιημένη περιήγηση στον ταχέως αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό κλάδο της Βιοπληροφορικής.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Επιχειρηματικότητα με Αρχές
ISBN-13: 978-618-5173-65-4
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
102124093
Εκπαιδεύοντας παιδιά με ιδιαιτερότητες
ISBN-13: 978-618-5173-72-2
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
102074927
Kirk Samuel, Gallagher James, Coleman Mary Ruth
 
Εκπαιδεύοντας παιδιά με ιδιαιτερότητες
 
Το βιβλίο αυτό έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία σε σχέση με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα στον χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και φιλοδοξεί να βοηθήσει τόσο τους ερευνητές, τους επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στην ειδική αγωγή, όσο και τους γονείς παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/αναπηρία.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Θαλάσσια Βιολογία
ISBN-13: 978-618-5173-75-3
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
102124728
Castro Peter, Huber Michael
 
Θαλάσσια Βιολογία
 
Η Θαλάσσια Βιολογία των Castro & Huber είναι το πιο καταξιωμένο διεθνώς σύγγραμμα του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου και ο καλύτερος οδηγός για να αποκτήσει κανείς μια πρώτη γνωριμία με την επιστήμη της θάλασσας. Πρόκειται για ένα επιστημονικό κείμενο που συνδυάζει έντεχνα τη βασική επιστημονική γνώση με τη σύγχρονη γνώση της θαλάσσιας βιολογίας και μπορεί να διαβαστεί ανεμπόδιστα ακόμη και από τον γενικό αναγνώστη. Απευθύνεται σε φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, που μπορούν μέσα από τις σελίδες του να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις θαλάσσιας βιολογίας, καθώς και σε ένα ευρύτερο κοινό όπως μαθητές του λυκείου, επαγγελματίες θαλάσσιους βιολόγους και κάθε ενδιαφερόμενο για τον κόσμο της θάλασσας.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Έννοιες της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
ISBN-13: 978-618-5173-67-8
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
102075375
Michael E. Peskin
 
Έννοιες της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων
 
Σκοπός του συγγράμματος ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ του Καθηγητή Michael E. Peskin είναι να εξηγήσει το Καθιερωμένο Πρότυπο της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων σε φοιτητές με προπτυχιακές γνώσεις στη Φυσική. Σήμερα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι διαθέτουμε μια θεμελιώδη εικόνα της ισχυρής και της ασθενούς υποπυρηνικής δύναμης. Μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ θεωρίας και πειράματος, έχουμε καταλήξει στις βασικές εξισώσεις μέσω των οποίων δρουν αυτές οι δυνάμεις και έχουμε ελέγξει αυτές τις εξισώσεις ως προς παρατηρήσεις επί πειραμάτων που διεξάγονται σε επιταχυντές σωματιδίων. Η ιστορία αυτή είναι πανέμορφη και γεμάτη εκπλήξεις. Χρησιμοποιώντας μια απλουστευμένη παρουσίαση που δεν προϋποθέτει πρότερη γνώση κβαντικής θεωρίας πεδίων, αυτό το βιβλίο ξεκινά από τις βασικές έννοιες της ειδικής σχετικότητας και της κβαντικής μηχανικής, περιγράφει τα βασικά πειράματα που αποσαφήνισαν τη δομή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ στοιχειωδών σωματιδίων, εισάγει τις κρίσιμε θεωρητικές έννοιες και φτάνει μέχρι την πλήρη περιγραφή των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των στοιχειωδών σωματιδίων όπως τις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Ο MIchael E. Peskin είναι Καθηγητής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Αστροφυσικής στο Εθνικό Εργαστήριο Επιταχυντών SLAC του Πανεπιστημίου Stanford, στο Menlo Park της Καλιφόρνιας.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Lewin's Genes XII
ISBN-13: 978-618-5173-57-9
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
94674819
Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein, Stephen T. Kilpatrick
 
Lewin's Genes XII
 
Θεωρούμενο επί μακρόν το απόλυτο σύγγραμμα Μοριακής Βιολογίας, για δεκαετίες το Lewin's Genes παρείχε την πιο σύγχρονη παρουσίαση σε αυτή τη μετασχηματιζόμενη και δυναμική επιστήμη. Στην 12η έκδοσή του πλέον, αυτό το κλασικό σύγγραμμα συνεχίζει να πρωτοπορεί ενσωματώνοντας νέες πληροφορίες και εξελίξεις αιχμής, που καλύπτουν τη δομή, την αλληλούχηση, την οργάνωση και την έκφραση των γονιδίων. Κορυφαίοι επιστήμονες παρέχουν αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις στα αντίστοιχα πεδία μελέτης τους προσφέροντας τους αναγνώστες τα πορίσματα και τις κατευθύνσεις της τρέχουσας έρευνας και σχετικές πληροφορίες στα ταχέως μεταβαλλόμενα αντικείμενα ενδιαφέροντος της Μοριακής Βιολογίας. Κανένα άλλο σύγγραμμα δεν προσφέρει ευρύτερη κατανόηση αυτής της συναρπαστικής και ζωτικής σημασίας επιστήμης ή δεν το κάνει με υψηλότερης ποιότητας και σαφήνειας εικόνες. Το σύγγραμμα Lewin's Genes XII συνεχίζει να είναι η σαφής επιλογή για τη διδασκαλία της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων-3η ελληνική έκδοση
ISBN-13: 978-618-5173-71-5
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
102124882
Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin
 
Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων-3η ελληνική έκδοση
 
Οι "Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων" είναι το κορυφαίο παγκοσμίως σύγγραμμα που περιγράφει τη θεωρία και την πράξη της χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων. Σε όλη την έκταση του βιβλίου, οι συγγραφείς περιγράφουν του τρόπους με τους οποίους οι μάνατζερ χρησιμοποιούν τη χρηματοοικονομική θεωρία για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και ως μέσο απόκρισης στις αλλαγές, παρουσιάζοντας όχι μόνο το πως αλλά και το γιατί οι εταιρείες και οι μάνατζερ ενεργούν όπως ενεργούν.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Κλινική Βιοχημεία
ISBN-13: 978-618-5173-60-9
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
94689642
William J. Marshall, Marta Lapsley, Andrew P. Day, Ruth M. Ayling
 
Κλινική Βιοχημεία
Μεταβολικές και Κλινικές Διαστάσεις

 
Πλήρως αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη, η ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Βιοϊατρικών Επιστημών, ειδικευόμενους και εν ενεργεία επαγγελματίες της υγείας (ιατρούς και κλινικούς βιοχημικούς).
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου
ISBN-13: 978-618-5173-53-1
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
102075373
Γεώργιος Δεδούσης
 
Μοριακή Γενετική του Ανθρώπου
 
Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους Τμημάτων Επιστημών Υγείας, Βιολογίας, Διαιτολογίας και Διατροφής, με βασική θεματολογία την κληρονομικότητα μονογονιδιακών και πολυγονιδιακών νοσημάτων και τον ρόλο της διατροφής ως μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης των συμπτωμάτων. Το κάθε κεφάλαιο χωρίζεται σε επιμέρους ενότητες, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου προτείνονται λυμένες και άλυτες ασκήσεις και προβλήματα, επιτρέποντας στον αναγνώστη να αξιολογήσει τις γνώσεις που αποκόμισε.
 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ