ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Οργανική Χημεία I
ISBN-13: 978-618-5173-01-2
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
50657700
David Klein
 
Οργανική Χημεία I
 
Η Οργανική Χημεία του David Klein ακολουθεί τη στρατηγική επιλογή της διδασκαλίας που βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη γεφύρωση της θεωρίας με την πράξη. Αυτή η στρατηγική επιλογή υποστηρίζεται με τρόπο συστηματικό, έτσι ώστε οι φοιτητές να μάθουν να σκέφτονται ως οργανικοί χημικοί και να είναι ικανοί να προσεγγίζουν μεθοδικά τα θέματα που εμφανίζονται μπροστά τους.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Οργανική Χημεία ΙΙ
ISBN-13: 978-618-5173-02-9
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
50657702
David Klein
 
Οργανική Χημεία ΙΙ
 
Η Οργανική Χημεία του David Klein ακολουθεί τη στρατηγική επιλογή της διδασκαλίας που βασίζεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη γεφύρωση της θεωρίας με την πράξη. Αυτή η στρατηγική επιλογή υποστηρίζεται με τρόπο συστηματικό, έτσι ώστε οι φοιτητές να μάθουν να σκέφτονται ως οργανικοί χημικοί και να είναι ικανοί να προσεγγίζουν μεθοδικά τα θέματα που εμφανίζονται μπροστά τους.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Οργανική Χημεία για τις Επιστήμες της Ζωής
ISBN-13: 978-618-5173-08-1
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
50657707
Οργανική Χημεία Clayden-Greeves-Warren Τόμος Ι
ISBN-13: 978-618-5173-20-3
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
59380842