ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ
Βιολογική Ανθρωπολογία
ISBN-13: 978-960-99280-9-0
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
32997977
Βιολογία
ISBN-13: 978-618-80647-1-3
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
32998265
Starr Cecie, Evers Christine, Starr Lisa
 
Βιολογία
Βασικές Έννοιες και Αρχές

 
Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ των Cecie Starr, Christine Evers και Lisa Starr αποτελεί μία πρώτης τάξεως εισαγωγή στο εύρος των αντικειμένων των βιολογικών επιστημών και ο αναγνώστης θα αποκτήσει μία σφαιρική αντίληψη των αρχών που διέπουν τη ζωή από το κύτταρο έως τη βιόσφαιρα. Η μοριακή και κυτταρική βιολογία, η γενετική και η βιοτεχνολογία, η εξέλιξη και η ζωική και φυτική βιοποικιλότητα, η οικολογία καθώς και η φυσιολογία ζώων και φυτών παρουσιάζονται με τρόπο ευσύνοπτο, εύληπτο και εύπεπτο. Είναι το πρώτο σε επιλογή σύγγραμμα διδασκαλίας εισαγωγικών μαθημάτων Βιολογίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και απευθύνεται σε φοιτητές που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με τη Βιολογία σε πανεπιστημιακό επίπεδο, ανεξαρτήτως του κύριου γνωστικού προσανατολισμού τους.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Ιστορία της Βιολογίας
ISBN-13: 978-618-5173-22-7
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
68406480
Michel Morange
 
Ιστορία της Βιολογίας
 
Η Ιστορία της Βιολογίας του Michel Morange προσφέρει μια πλήρη ιστορία των επιστημών των έμβιων όντων από την αρχαιότητα έως τις ημέρες μας. Περιλαμβάνει τομείς που συχνά παραγνωρίζονται, όπως η οικολογία, η ηθολογία ή η βιολογία των φυτών, και ασχολείται εκτενώς με το κοινωνικό και τεχνολογικό πλαίσιο κάθε εποχής την οποία πραγματεύεται.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Εξέλιξη
ISBN-13: 978-960-99280-4-5
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
12465721
Barton Nicholas, Briggs Derek, Eisen Jonathan, Goldstein David, Patel Nipam
 
Εξέλιξη
 
Η Εξέλιξη είναι ένα νέο βιβλίο εξελικτικής βιολογίας που ενοποιεί τη μοριακή βιολογία, τη γονιδιωματική και τη γενετική του ανθρώπου με την παραδοσιακή μελέτη των εξελικτικών διεργασιών. Συστήνεται ως κύριο διδακτικό σύγγραμμα για προπτυχιακούς φοιτητές Απαραίτητο σύγγραμμα για βιολόγους που αναζητούν ένα σαφές, σύγχρονο και περιεκτικό κείμενο εξελικτικής θεωρίας και εξελικτικών μηχανισμών Γραμμένο από ειδήμονες στην πληθυσμιακή γενετική, τη βακτηριακή γονιδιωματική, την παλαιοντολογία, τη γενετική του ανθρώπου και την αναπτυξιακή βιολογία
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ