ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
ISBN-13: 978-618-81298-5-6
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
41964719
DeCenzo David, Robbins Stephen, Verhulst Susan
 
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 
Η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς είναι πλέον αναγνωρισμένη ως ο ακρογωνιαίος λίθος της αποτελεσματικής λειτουργίας τους. Το βιβλίο με τίτλο Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων των DeCenzo-Robbins-Verhulst είναι ένα από τα πλέον καταξιωμένα διεθνώς εγχειρίδια για τη σαφήνεια, την ευρύτητα και τη διαδραστικότητά του. Η ελληνική έκδοση έχει ενημερωθεί με το σύνολο των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν την ελληνική εργασιακή πραγματικότητα, αλλά και με παραδείγματα από τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Μέσα από πλήθος μελετών περιπτώσεων, ένθετων δοκιμίων, πινάκων, επεξηγηματικών σχημάτων και εικόνων, ο φοιτητής θα αποκτήσει όχι μόνο θεωρητική κατάρτιση, αλλά θα παρακινηθεί να σκεφτεί ως επαγγελματίας των ΑΠ.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής
ISBN-13: 978-960-99280-0-7
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
2233
Thompson Arthur, Strickland III A. J., Gamble John
 
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής
Η Αναζήτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

 
Το βιβλίο των Thompson, Strickland και Gamble είναι ένα από τα πλέον πετυχημένα βιβλία Στρατηγικής διεθνώς καθώς μέσα από τις 16 εκδόσεις του έχει διδάξει τις αρχές και τις εφαρμογές της επιχειρησιακής στρατηγικής σε αναρίθμητους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Σε 13 Κεφάλαια και σε περισσότερες από 750 σελίδες με παράθεση πληθώρας εικόνων, πινάκων, παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρουσιάζεται με περιεκτικό, σαφή και απόλυτα επικαιροποιημένο τρόπο οι επιχειρησιακές στρατηγικές και οι εφαρμογές τους.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων
ISBN-13: 978-618-81298-4-9
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
41955510
Spinelli Stephen, Jr., Adams Robert, Παπαδάκης Βασίλειος
 
Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικότητα για τον 21ο Αιώνα

 
Μάθετε πως να γίνετε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας!
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων: Στρατηγικές και Εφαρμογές
ISBN-13: 978-960-98123-3-7
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
2219
Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
ISBN-13: 978-618-80647-7-5
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
41954712
Mullins Laurie
 
Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 
Το Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά του Laurie Mullins, 10η έκδοση, είναι ένα διεθνώς καταξιωμένο σύγγραμμα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερους του μισού εκατομμυρίου φοιτητές σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει να παραμένει κείμενο αναφοράς για το σύγχρονο φοιτητή. Στόχος αυτού του συγγράμματος είναι να συσχετίσει την Οργανωσιακή Συμπεριφορά και το Μάνατζμεντ στα ευρύτερα κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια. Χρησιμοποιώντας τόσο θεωρία όσο και πρακτικά παραδείγματα, το σύγγραμμα εξετάζει το πώς η οργανωτική απόδοση μπορεί να βελτιωθεί μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των ανθρώπων πόρων.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ