ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Βιομετρία
ISBN-13: 978-618-5173-31-9
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
68407133
Γεώργιος Ρήγας, Ιωάννης Βαγγέλας
 
Βιομετρία
Βασικές Αρχές

 
Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση των ευρέως χρησιμοποιούμενων αρχών και μεθόδων της Στατιστικής, συνοδευόμενων με πλήθος παραδειγμάτων και προσανατολισμένων στην εφαρμοσμένη και όχι τη θεωρητική επιστήμη. Τα παραδείγματα προέρχονται από τα πεδία των γεωτεχνικών, των γεωπονικών και των ευρύτερων βιολογικών επιστημών.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Φυσιολογία και Ανάπτυξη Φυτών
ISBN-13: 978-618-5173-16-6
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
59396732
Βιολογία των Φυτών
ISBN-13: 978-618-80647-4-4
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
33074691
Raven Peter, Evert Ray, Eichhorn Susan
 
Βιολογία των Φυτών
 
Το βιβλίο αυτό αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικά επιτυχημένο διδακτικό σύγγραμμα, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται όχι μόνο από τις 8 εκδόσεις του από το 1976, αλλά και από τις πολυάριθμες μεταφράσεις του σε άλλες γλώσσες (συνολικά επτά συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής). Η ελληνική έκδοση, προϊόν εργασίας 18 πανεπιστημιακών δασκάλων (μεταφραστές και επιμελητές) από 6 διαφορετικά Τμήματα, 5 Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης, Θράκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) έρχεται να συμπληρώσει τη βιβλιογραφία με ένα σύγγραμμα που, κατά γενική ομολογία, θεωρείται κορυφαίο διεθνώς.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Θρέψη των Καλλιεργούμενων Φυτών
ISBN-13: 978-618-80647-3-7
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
33093616
Φυτοπαθολογία
ISBN-13: 978-618-81298-8-7
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
50658372
George N. Agrios
 
Φυτοπαθολογία
 
Η Φυτοπαθολογία του Καθηγητή George Agrios αποτελεί ίσως το πιο επιτυχημένο εγχειρίδιο Φυτοπαθολογίας που έχει γραφτεί ποτέ. Έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία, χρησιμοποιούμενο ως κύριο διδακτικό σύγγραμμα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και έχει μεταφραστεί σε 12 γλώσσες. Κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Φυσιολογία Φυτών
ISBN-13: 978-960-98123-9-9
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
12464847
Taiz Lincoln, Zeiger Eduardo
 
Φυσιολογία Φυτών
 
Η Φυσιολογία Φυτών των Lincoln Taiz και Eduardo Zeiger αποτελεί αναμφίβολα ένα εξαιρετικά επιτυχημένο διδακτικό βιβλίο, ίσως το καλύτερο στο είδος του, γεγονός που μαρτυρούν όχι μόνο οι 5 εκδόσεις του (από το 1991) και η μετάφρασή του σε 10 γλώσσες, αλλά και η εντυπωσιακή, διεθνής ομάδα των 35 συγγραφέων, όλοι τους σημαντικοί ερευνητές - ο καθένας στο πεδίο του - και οι περισσότεροι, έμπειροι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία των Ζώων
ISBN-13: 978-618-80647-8-2
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
41954870
Reece William
 
Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία των Ζώων
 
H Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία των Ζώων παρέχει μια εμπεριστατωμένη εισαγωγή στη δομή και τη λειτουργία των συστημάτων του σώματος των ζώων. Ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των βασικών αρχών της ανατομίας και της φυσιολογίας, το βιβλίο βοηθά τους αναγνώστες να συνδέσουν τη δομή με τη λειτουργία και να μεταβούν από τη βασική γνώση στην κλινική εφαρμογή. Υιοθετώντας την διάταξη των κεφαλαίων κατά σύστημα, η Λειτουργική Ανατομική και Φυσιολογία των Ζώων προσφέρει στους φοιτητές της Κτηνιατρικής και των Γεωπονικών και Βιολογικών Επιστημών μια άριστη εισαγωγή στα συστήματα του σώματος και λειτουργεί ως μια γρήγορη επισκόπηση των βασικών εννοιών για σειρές μαθημάτων προχωρημένου επιπέδου ή στο κλινικό περιβάλλον.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ