ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Αρχιτεκτονική
ISBN-13: 978-618-5173-15-9
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΕΥΔΟΞΟ:
59358514
Francis D.K. Ching
 
Αρχιτεκτονική
Μορφή, Χώρος και Διάταξη

 
Για περισσότερα από σαράντα έτη, η Αρχιτεκτονική: Μορφή, Χώρος και Διάταξη αποτελεί την κλασική εισαγωγή στο βασικό λεξιλόγιο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη 4η αμερικανική-1η ελληνική έκδοση παρακολουθεί τις νέες τάσεις και εξελίξεις και παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του χώρου και της μορφής. Είναι σχεδιασμένη για να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη προκειμένου να προάγει μία βαθύτερη κατανόηση της αρχιτεκτονικής. Η Αρχιτεκτονική: Μορφή, Χώρος και Διάταξη βοηθά τους φοιτητές και τους επαγγελματίες να εμβαθύνουν στις αρχές του αρχιτεκτονικού σχεδίου εξετάζοντας πώς ο χώρος και η μορφή διατάσσονται στο περιβάλλον.
 
ΔΙΑΒΑΣΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ